Browsing Author: นัทธ์หทัย วนาเฉลิม

%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b7%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99

ข้าวหนม


การทำอาหารเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิด หัวหน้าครอบครัวเขาว่าของเขาอย่างนี้ เวลาสอนทำกับข้าวแม่จึงมักบอกแค่ส่วนประกอบและวิธีปรุง ส่วนเรื่องปริมาณสัดส่วนของเครื่องปรุงนั้น ไม่ตายตัว ตามแต่ที่คนกินจะพอใจ

Continue reading
0 Comments
Share
%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94
maSpecial

ข้าวสำมะปิ กินแล้วจะฉลาด?

0 Comments
ตามประเพณีแล้วจะมีการกวนข้าวมธุปายาส ซึ่งรสชาติอร่อยของมันทำให้บางครั้งก็เรียกว่าข้าวทิพย์ ส่วนชื่อ ‘สำมะปิ’ ที่ทางอีสานเรียกกันนั้น ยายบอกว่า ก็เพราะเอาของหลายๆ อย่างกวนใส่เข้าด้วยกัน ตามความหมายในภาษาอีสาน-ลาว ที่แปลว่า หมดทุกอย่าง
Continue reading
%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%8c-%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c
maSpecial

โอตะก์ ห่อหมกปลาเวอร์ชั่นสิงคโปร์

0 Comments
แม้ประเทศสิงคโปร์จะเป็นเพียงเกาะเล็กๆ แต่ก็มีอารยธรรมที่หลากหลายด้วยความที่เป็นเมืองท่า ไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรม ประเพณีหรืออาหารการกิน ที่ว่ามาทั้งหมดกลับผสมจนเนียนเป็นเนื้อเดียวไปกับบ้านเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว หากใครอยากลองแบกเป้ท่องเที่ยวประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฉันคิดว่าสิงคโปร์น่าจะเป็นคู่ซ้อมที่เหมาะสมประเทศหนึ่ง เพราะนอกจากจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแล้ว ยังไม่ไกลจากประเทศไทยนัก มีการคมนาคมที่สะดวกและความปลอดภัยในระดับสูง
Continue reading
%e2%80%9c%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e2%80%9d-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad
maSpecial

“น้ำพริกหนุ่ม” หัวใจของการทำอาหารเหนือ

0 Comments
ฉันไม่เคยกินน้ำพริกหนุ่มมาก่อนเลยเพราะสีเขียวๆ ของมันทำให้ฉันกลัวว่ามันจะมีกลิ่นตามสีน่ะสิ แล้วคนที่ไม่เคยคิดจะกิน จะตำน้ำพริกออกมาเป็นรสชาติอย่างไรนะ ผู้ที่จะมาถ่ายทอดวิทยายุทธ์การตำน้ำพริกหนุ่มให้กับฉันชื่อ ‘ป้าจัน’ ที่ให้คำนิยามของน้ำพริกหนุ่มว่า ‘เป็นหัวใจของการทำอาหารเหนือ’
Continue reading
%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%b4
maTravel

ใต้ร่มเงาซากุระ ตอน พิชิตภูเขาไฟฟูจิ

0 Comments
ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำ แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่ละทิ้งความเชื่อทางจิตวิญญาณอย่างตำนานเทพเจ้า มีศาลสักการะอยู่แทบทุกมุมเมือง คงเข้าทำนองไม่เชื่ออย่าหลบหลู่ไม่ต่างจากบ้านเรา
Continue reading
%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%b4
maTravel

ใต้ร่มเงาซากุระ ตอน ก่อนพิชิตภูเขาไฟฟูจิ

0 Comments
อาหารแบบไคเซกิไม่มีรูปแบบในการจัดที่ตายตัว ขึ้นกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ปรุง นักวิจารณ์ ว่าไว้ว่าเป็นอาหารศิลป์ขั้นสูงที่เทียบเคียงได้กับอาหารฝรั่งเศส
Continue reading
%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
maTravel

ใต้ร่มเงาซากุระ ตอน เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

0 Comments
เขื่อนคุโรเบะเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดของแดนอาทิตย์อุทัย สร้างขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพราะญี่ปุ่นช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น เขื่อนนี้ใช้แรงงานคนสร้างถึง ๑๐ ล้านคน และยังใช้เวลาสร้างถึง ๗ ปีเชียว
Continue reading
%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2
maTravel

ใต้ร่มเงาซากุระ ตอน มุ่งสู่ภูเขาทาเทยาม่า

0 Comments
บนภูเขาหิมะทาเทยาม่านี้กินพื้นที่ถึง ๒ จังหวัดด้วยกันคือนาโงย่าและโทยาม่าเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ดาราของที่นี่เห็นจะเป็นเจ้านกสายฟ้า ‘มูโรโด’ และวิเซลหางสั้นญี่ปุ่น
Continue reading
%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2
maTravel

ใต้ร่มเงาซากุระ ตอน เที่ยวทาคายาม่า

0 Comments
อากาศหนาวบรรยากาศริมน้ำแบบได้กินเนื้อย่างร้อนๆ รสชาติกลมกล่อม แบบที่ติดมันก็ราวกับจะละลายไปในปาก แบบเนื้อเน้นๆ ก็นุ่มแน่นเคี้ยวเพลิน ถ้าได้ข้าวเหนียวสักปั้นใหญ่ๆ ละก็... สุขใดไหนจะปาน
Continue reading
%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2
maTravel

ใต้ร่มเงาซากุระ ตอน เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวา

0 Comments
‘หมู่บ้านชิราคาวา’ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่งนี้มีลักษณะเฉพาะตัว คือ ‘หลังคาบ้านสไตล์กัตโซ’ (Gussho zukuri) ซึ่งแปลว่าการพนมมือตามรูปทรงของหลังคาบ้าน
Continue reading