Browsing Author: บก.Horizon

10-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94

 

เหตุใดมะเร็งจึงได้ชื่อว่า “เป็นโรคร้าย น่ากลัว รักษายาก และสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยมากที่สุด” 

คำตอบคงเป็นเพราะลักษณะทางกายภาพของเซลล์มะเร็งที่มี  “ลักษณะแตกต่าง”  ไปจากเซลล์ร่างกายปกติ   เช่น  เซลล์มะเร็งโตเร็ว  แพร่กระจายไว  พรางตัวเก่ง  เลี้ยงตัวเองได้ และฆ่าไม่ตายง่ายๆ  เรียกว่า ฟังแล้วสยองและต้องยอมใจขอยกตำแหน่งที่ว่าทั้งหมดนี้ให้มะเร็งจริงๆ 

 

  • พันธุกรรมไม่คงที่ กลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา  ลักษณะข้อนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเพราะทำให้เกิดลักษณะ

ข้ออื่นๆ ตามมา โดยปกติเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวจะเกิดเซลล์ที่หน้าตาเหมือนเซลล์พ่อแม่  แต่เซลล์มะเร็งกลับสามารถกลายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆ เพื่อหลบหลีกอันตราย หรือปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเมื่อขาดแคลนอาหาร

  • แบ่งตัวตลอด เซลล์มะเร็งมี โกร๊ธแฟคเตอร์  (โปรตีนที่มีหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์แบ่งตัวเพิ่มจำนวน)    มาก

เกินไป  หรือกระตุ้นให้โกร๊ธแฟคเตอร์หลั่งออกมาตลอดเวลา เซลล์มะเร็งจึงสามารถแบ่งตัวได้ตลอดเวลา

  • ไม่ยอมหยุดโต เซลล์มะเร็งมักมีการกลายพันธุ์ของยีนที่สร้างตัวยับยั้งวัฏจักรของเซลล์ควบคุมการแบ่งตัว

ของเซลล์    ตัวยับยั้งจึงทำงานไม่ได้ทำให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวได้ตลอดเวลา

  • หลบหลีกภูมิคุ้มกัน เซลล์มะเร็งมีกลไกซ่อนโปรตีนที่ผิดปกติไว้ภายในได้อย่างแนบเนียน ทำให้เซลล์เม็ดเลือด

ขาวตรวจหาไม่เจอ  เซลล์มะเร็งจึงไม่ถูกกำจัด

  • ไม่ยอมแก่ตาย เซลล์ทุกชนิดมีอายุขัย  แก่ และจะฆ่าตัวตายเองเมื่อถึงเวลา แต่เซลล์มะเร็งกลับเอาชนะ

ธรรมชาติข้อนี้ได้โดยทำให้ตัวเองสามารถอยู่ได้แบบอมตะ ไม่แก่ และไม่ตาย

  • กระตุ้นการอักเสบ  เซลล์มะเร็งสามารถหลั่งสารไซโตไคน์เลียนแบบกระบวนการอักเสบได้จึงทำให้เกิดการ

กระตุ้นการงอกของเซลล์ใหม่และการสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นได้  กระบวนการอักเสบจึงคงอยู่ แผลจึงไม่ยอมหาย

  • ลุกลามและแพร่กระจาย  เซลล์มะเร็งสามารถเคลื่อนที่ลงไปในชั้นหนังแท้ได้ และหากวิ่งทะลุเข้าหลอด

น้ำเหลืองได้ก็สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะไกลๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ปอด ตับ ได้

  • สร้างหลอดเลือดเลี้ยงตัวเอง  เซลล์มะเร็งจะสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาเชื่อมกับหลอดเลือดเดิม และใช้

เป็นแหล่งดูดสารอาหารจากระบบไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเองได้

  • ไม่ยอมฆ่าตัวตาย  เซลล์มะเร็งนอกจากจะซึ่งไม่ยอมฆ่าตัวตายเมื่อถึงอายุขัยแล้ว  มันยังแบ่งเซลล์ใหม่เพิ่มขึ้น  

อีกอย่างรวดเร็ว  

  • สร้างพลังงานผิดปกติ เซลล์มะเร็งแบ่งตัวตลอดเวลาจึงต้องการใช้พลังงานมากขึ้น   ดังนั้นมันจึงทำตัว

เหมือนอยู่ในภาวะออกซิเจนต่ำตลอดเวลา แล้วเลือกใช้กระบวนการสลายสารอาหารให้ได้พลังงานแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน แม้ว่ากระบวนการแบบนี้จะให้พลังงานน้อย แต่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมาก  ไม่เพียงเท่านั้นเซลล์มะเร็งยังสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้เอื้อต่อการมีชีวิตรอดของมันได้

ร้ายกาจไหมล่ะ เจ้าเซลล์มะเร็ง  แต่ถึงอย่างนั้นวงการแพทย์และการสาธารณ์สุขทั่วโลกก็พยายามคิดค้นหาวิธีรักษาและรับมือกับโรคมะเร็งให้ได้   ไม่ว่าจะเป็น “การผ่าตัด” ซึ่งเป็นการรักษาแผนปัจจุบันที่ใช้มานานที่สุด เป็นมะเร็งตรงไหนก็ตัดเนื้อเยื่อตรงนั้นออก  “รังสีรักษา” การรักษาแบบเฉพาะที่   “เคมีบำบัด”   การรักษาเชิงระบบเพราะตัวยาจะวิ่งไปตามกระแสโลหิตเพื่อไปจัดการกับเซลล์มะเร็งทั่วร่างกาย

          อย่างไรก็ดี ไม่ว่าการรักษารูปแบบใด ควรได้รับการตรวจและรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด  สิ่งสำคัญที่สุด คือ ไม่ควรรักษาทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกพร้อมกัน แต่ควรเลือกการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน  จากนั้นเข้ารับการรักษาและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเต็มที่ หากไม่ประสบความสำเร็จในแนวทางนั้นจึงค่อยลองรักษาอีกแนวทางหนึ่งจะดีกว่า


 

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ กินเป็นมะเร็งขยาด กินฉลาดมะเร็งไม่มา

สำนักพิมพ์ Amarin Health

0 Comments
Share
%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e2%80%a6%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b3-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95
move

อัลไซเมอร์ …ไม่ใช่แค่ทำร้ายความทรงจำ แต่ยังทำลายความสามารถในการใช้ชีวิต

0 Comments
องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (Alzheimer's Disease International ; ADI) ได้ประกาศให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็น "วันอัลไซเมอร์โลก" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคนี้กันมากขึ้น เนื่องจากจำนวนของผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ทั่วโลกสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ดังนั้น เรามาทำความรู้จักโรคอัลไซเมอร์กันเถอะ
Continue reading
%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e2%80%9c%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e2%80%9d
move

ดูแลสุขภาพตาด้วย “สารต้านอนุมูลอิสระ”

0 Comments
แม้ว่าดวงตาจะเป็นอวัยวะเล็ก ๆ แต่ก็เป็นที่สะสมของเสียได้โดยเฉพาะ อนุมูลอิสระ (Free Radical) ที่มาจากไขมันและอาหารบางประเภท  เมื่ออนุมูลอิสระเกาะติดเลนส์ตามาก ๆ จะทำให้เส้นเลือดบริเวณดวงตาเริ่มแข็ง เลนส์ตาขุ่น เกิดต้อกระจก เซลล์ตาเสื่อม และทำให้เรามีปัญหาสายตาในตอนที่อายุมากขึ้น
Continue reading
%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99-5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5-%c2%a0
move

แก้ปัญหาดวงตาล้าภายใน 5 นาที  

0 Comments
นั่งทำงานอยู่ดีๆ ตาเกิดพร่ามัวซะอย่างนั้น จะของีบพักสายตาสักหน่อยก็ไม่ได้ มีงานต้องรีบส่ง ถ้าจำเป็นต้องใช้ดวงตาแบบต่อเนื่องแล้วละก็ เราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาพักสายตาเสียมากมาย ใช้เวลาแค่ 5 นาทีสายตาก็กลับมาสดชื่นพร้อมทำงานต่อได้แล้ว
Continue reading
%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e2%80%9c%e0%b9%80%e0%b8%9d%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e2%80%9d
maHealth

แว่นสายตาและคอนแทคเลนส์ ทำงานไม่ต่างจาก “เฝือก”

0 Comments
หลายคนคงมีปัญหาเรื่องสายตากันเยอะ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่ต้องใช้สายตาจ้องคอมพิวเตอร์ทั้งวัน สิ่งที่เป็นตัวช่วยก็คงหนีไม่พ้นแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ แต่คุณรู้ไหมว่าสองสิ่งนี้ทำหน้าที่อะไรไม่ต่างจากเฝือกเลย
Continue reading