move

10 คุณสมบัติที่ทำให้มะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุด

10-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94

 

เหตุใดมะเร็งจึงได้ชื่อว่า “เป็นโรคร้าย น่ากลัว รักษายาก และสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยมากที่สุด” 

คำตอบคงเป็นเพราะลักษณะทางกายภาพของเซลล์มะเร็งที่มี  “ลักษณะแตกต่าง”  ไปจากเซลล์ร่างกายปกติ   เช่น  เซลล์มะเร็งโตเร็ว  แพร่กระจายไว  พรางตัวเก่ง  เลี้ยงตัวเองได้ และฆ่าไม่ตายง่ายๆ  เรียกว่า ฟังแล้วสยองและต้องยอมใจขอยกตำแหน่งที่ว่าทั้งหมดนี้ให้มะเร็งจริงๆ 

 

  • พันธุกรรมไม่คงที่ กลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา  ลักษณะข้อนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเพราะทำให้เกิดลักษณะ

ข้ออื่นๆ ตามมา โดยปกติเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวจะเกิดเซลล์ที่หน้าตาเหมือนเซลล์พ่อแม่  แต่เซลล์มะเร็งกลับสามารถกลายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆ เพื่อหลบหลีกอันตราย หรือปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเมื่อขาดแคลนอาหาร

  • แบ่งตัวตลอด เซลล์มะเร็งมี โกร๊ธแฟคเตอร์  (โปรตีนที่มีหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์แบ่งตัวเพิ่มจำนวน)    มาก

เกินไป  หรือกระตุ้นให้โกร๊ธแฟคเตอร์หลั่งออกมาตลอดเวลา เซลล์มะเร็งจึงสามารถแบ่งตัวได้ตลอดเวลา

  • ไม่ยอมหยุดโต เซลล์มะเร็งมักมีการกลายพันธุ์ของยีนที่สร้างตัวยับยั้งวัฏจักรของเซลล์ควบคุมการแบ่งตัว

ของเซลล์    ตัวยับยั้งจึงทำงานไม่ได้ทำให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวได้ตลอดเวลา

  • หลบหลีกภูมิคุ้มกัน เซลล์มะเร็งมีกลไกซ่อนโปรตีนที่ผิดปกติไว้ภายในได้อย่างแนบเนียน ทำให้เซลล์เม็ดเลือด

ขาวตรวจหาไม่เจอ  เซลล์มะเร็งจึงไม่ถูกกำจัด

  • ไม่ยอมแก่ตาย เซลล์ทุกชนิดมีอายุขัย  แก่ และจะฆ่าตัวตายเองเมื่อถึงเวลา แต่เซลล์มะเร็งกลับเอาชนะ

ธรรมชาติข้อนี้ได้โดยทำให้ตัวเองสามารถอยู่ได้แบบอมตะ ไม่แก่ และไม่ตาย

  • กระตุ้นการอักเสบ  เซลล์มะเร็งสามารถหลั่งสารไซโตไคน์เลียนแบบกระบวนการอักเสบได้จึงทำให้เกิดการ

กระตุ้นการงอกของเซลล์ใหม่และการสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นได้  กระบวนการอักเสบจึงคงอยู่ แผลจึงไม่ยอมหาย

  • ลุกลามและแพร่กระจาย  เซลล์มะเร็งสามารถเคลื่อนที่ลงไปในชั้นหนังแท้ได้ และหากวิ่งทะลุเข้าหลอด

น้ำเหลืองได้ก็สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะไกลๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ปอด ตับ ได้

  • สร้างหลอดเลือดเลี้ยงตัวเอง  เซลล์มะเร็งจะสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาเชื่อมกับหลอดเลือดเดิม และใช้

เป็นแหล่งดูดสารอาหารจากระบบไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเองได้

  • ไม่ยอมฆ่าตัวตาย  เซลล์มะเร็งนอกจากจะซึ่งไม่ยอมฆ่าตัวตายเมื่อถึงอายุขัยแล้ว  มันยังแบ่งเซลล์ใหม่เพิ่มขึ้น  

อีกอย่างรวดเร็ว  

  • สร้างพลังงานผิดปกติ เซลล์มะเร็งแบ่งตัวตลอดเวลาจึงต้องการใช้พลังงานมากขึ้น   ดังนั้นมันจึงทำตัว

เหมือนอยู่ในภาวะออกซิเจนต่ำตลอดเวลา แล้วเลือกใช้กระบวนการสลายสารอาหารให้ได้พลังงานแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน แม้ว่ากระบวนการแบบนี้จะให้พลังงานน้อย แต่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมาก  ไม่เพียงเท่านั้นเซลล์มะเร็งยังสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้เอื้อต่อการมีชีวิตรอดของมันได้

ร้ายกาจไหมล่ะ เจ้าเซลล์มะเร็ง  แต่ถึงอย่างนั้นวงการแพทย์และการสาธารณ์สุขทั่วโลกก็พยายามคิดค้นหาวิธีรักษาและรับมือกับโรคมะเร็งให้ได้   ไม่ว่าจะเป็น “การผ่าตัด” ซึ่งเป็นการรักษาแผนปัจจุบันที่ใช้มานานที่สุด เป็นมะเร็งตรงไหนก็ตัดเนื้อเยื่อตรงนั้นออก  “รังสีรักษา” การรักษาแบบเฉพาะที่   “เคมีบำบัด”   การรักษาเชิงระบบเพราะตัวยาจะวิ่งไปตามกระแสโลหิตเพื่อไปจัดการกับเซลล์มะเร็งทั่วร่างกาย

          อย่างไรก็ดี ไม่ว่าการรักษารูปแบบใด ควรได้รับการตรวจและรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด  สิ่งสำคัญที่สุด คือ ไม่ควรรักษาทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกพร้อมกัน แต่ควรเลือกการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน  จากนั้นเข้ารับการรักษาและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเต็มที่ หากไม่ประสบความสำเร็จในแนวทางนั้นจึงค่อยลองรักษาอีกแนวทางหนึ่งจะดีกว่า


 

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ กินเป็นมะเร็งขยาด กินฉลาดมะเร็งไม่มา

สำนักพิมพ์ Amarin Health

comments

0 Comments
Share

บก.Horizon

อดีตคนทำนิตยสารธรรมะราย 15 วัน ที่ผันตัวเองมาทำหนังสือในฐานะบรรณาธิการ Amarin Health แบบจริงจัง ยิ่งทำยิ่งได้รู้ว่า “สุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแค่ไหน” ถ้าไม่อยากป่วย ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากไปพบแพทย์บ่อยๆ และอยากสุขภาพดี เริ่มใส่ใจสุขภาพวันนี้ก็ยังทันนะเธอ ... โห รู้งี้ออกจากวัดมานานแล้ว